'Tot in je kern geraakt... en vanuit je kern bevrijd'

 

persoonlijke DIEPTE - coaching met MIR-Methode consult

tot in je onderbewuste, daar waar de ommekeer naar bevrijding ligt...

Als je last hebt van steeds wederkerende negatieve gedachten, steeds gespannen bent, je jezelf emotioneel beladen voelt, steeds weer botst op dezelfde thema's/conflicten met je omgeving maar ook in ,jezelf, als je iets in jezelf moe bent, als je jezelf lichamelijk belast voelt en via je beleving er iets wil aan verhelpen, als je werk of relaties nijpen, ....als je al zoveel 'geprobeerd' hebt...

Persoonlijke diepte-coaching bij elk 'knagend' thema en met de wil om voor jezelf iets te doorbreken en te transformeren

Dieptecoaching met behulp van de MIR-Methode om je op een dieper onbewust niveau ommekeer te bieden, ik help je om tot in je pure, onaantastbare kern te komen en vanuit die mooie kern,

jezelf vrij te maken uit je concrete oude euvel.

 

Hoe?

Je vertelt vrij over je aandienende concrete actuele thema, belasting, uitdaging,…

Ik noteer daarbij kernbegrippen, kernzaken, emoties,… Ik ga daarin( verder op zoek naar de ‘ blinde vlek’ in je, maak het stilaan bewust, zodat we alle info krijgen voor je ommekeer/inzichten.

Dit ontdek ik via het onderbewuste (regelmatig spiertesten op mezelf voor jou) en intuitieve linken

en gelinkt met een belaste fase rond de geboortetijd (vóór de conceptie, tijdens de conceptie, de zwangerschap, de geboorte en in de eerste 9 maanden van het kindleven op aarde) .

Ik onderzoek ook  het gelijklopende niet - geintegreerde thema ergens in de vorige generatielijnen.

Ik kader, indien gewenst je gegeven ook spiritueel, volgens de Goddelijke levenswetten, de ware basis voor inzicht en vertrouwen.

 

 MIR-Methode protocol

De MIR-Methode is een unieke zelfhelingsmethode die Mireille Mettes heeft ontwikkeld in 2009. De naam ‘MIR’ staat voor Mentale en Intuïtieve Reset. ‘MIR’ betekent ‘Vrede’ in het Russisch. Ze wenst iedereen vrede in het hoofd, in het hart en in het leven.

De MIR-Methode zorgt ervoor dat het zelfhelende vermogen van je lichaam weer wordt geactiveerd., tot in je onderbewustzijn.
Ik test, aanslutiend op mijn dieptewerk de 9 MIR-Methodestappen voor je uit, op jouw maat.
Het is eenvoudig uit te voeren in je eigen omgeving. En vraagt niet meer dan 2 x 2 minuten per dag aan inoefening/integratie via je onderbewuste..


In korte video van ca 1,5 minuut: uitleg over de MIR-Methode

door bezielster Mireille Mettes

 


Ben je bereid om naar jezelf te kijken en persoonlijk meer bewust te worden, dan zit je goed met een dieptecoaching-traject met persoonlijke MIR-Methodestappen.

Voor praktische info diepteconsult: zie traject

 

 

 

 

‘Kindertolken is levende realiteit‘

 

voor ouders ...  Kindertolk- traject 

Vanuit ouder-kind symbiose naar je innerlijke kind toe...

Focus op je eigen innerlijk kind i.p.v. je kind te laten behandelen

Hoe mooi is het als  tegelijkertijd ons kind meer vrijheid krijgt om zichzelf gezond te ontwikkelen en jijzelf als ouder vrij wordt in een bepaalde blinde vlek en de harmonie zich herstelt in ons gezin? In een 'Kindertolk'- gesprek ervaar je om op een andere manier naar de verbinding met je kind te kijken. Je ontdekt dat je kind aspecten van jouzelf spiegelt waar je geen bewust contact (meer) mee had. Het kind geeft hier op zijn/haar allereigenste manier expressie aan; in de vorm van opvallend (evt. door jou ervaren als lastig) gedrag, door ziek te zijn, of door specifieke ontwikkelingsproblemen. Het doet dat vanuit zijn/haar liefde voor jou, omdat het kind wil dat het goed met jou gaat.

 

Als kindertolk wil ik een stem zijn voor wie of wat geen woorden heeft

  • Het onuitgesprokene in gezinnen tussen de ouders onderling en in de ouder-kind relatie, vooral ook: de liefde die er is werkzaam maken gezinnen;
  • Het ongezegde van de baby die jij hebt of de baby die jij zelf was: problemen die voortkomen uit het niet begrijpen van de taal van een baby.  
  • De achterliggende boodschap van een probleem van jouw kind;
  • Iets uit je onbewuste dat je in de weg staat het leven te leiden dat je wilt;
  • Hoe je lichaam jou helpt bij een klacht. 
  • Als niets anders jou lijkt te kunnen helpen; 

 

Prettige voordelen van het kindertolken:

-Zowel U als Uw kind profiteert van de behandeling

-Je kind hoeft NIET bij het kindertolktraject aanwezig te zijn om toch geholpen te worden.

-Geschikt voor kinderen van alle leeftijden.

-De trajecten zijn kortdurend, kennen vaak langdurig resultaat en weinig terugval.

 

.

 

Babushka 2

Onze verschillende niveaus van ons aller kinddelen...: het pure kind- het gewonde kind - het overlevende kind 

+ de geworden volwassene en de liefdevolle ouder

 

Wat gebeurt er  in een kindertolktraject?

Stap 1: Het intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek vraag ik je, aan de hand van specifieke vragen, om over je kind te vertellen. Over datgene wat jou raakt. Je brengt dit op je eigen manier onder woorden zoals alleen jij dat kan. Ik schrijf het hele verhaal zo nauwkeurig mogelijk op. In deze fase ben jij als ouder vooral aan het woord. Voor veel mensen is het open en eerlijk kunnen praten over dat deeltje van je kind waar je het moeilijk mee hebt al een hele ontlading. 

Stap 2: De vertaling.

Kinderen zijn als de appels aan een boom. Een probleem bij een kind (de appel), heeft ook vaak te maken met de ouder (de boom). Hun struikelblokken zijn, weliswaar op een ander niveau, ook onze struikelblokken. Door jouw verhaal te vertalen maak ik het verhaal over je kind ook van toepassing op je eigen leven. Dit werk doe ik alleen.

Stap 3: De terugkoppeling.

Tijdens de terugkoppeling breng ik je de boodschap namens je kind. Ik breng blinde vlekken uit jouw leven aan het licht. Dat is soms ontroerend, verbazingwekkend en confronterend. Maar boven dit alles verrijkend! Een vertaling kan de kijk op jezelf en je kinderen veranderen. Je zal voelen wat nodig is om te doen, uit liefde voor je kind. 

Stap 4: De follow-up (indien gevraagd/nodig)

Sommige ouders kunnen na de vertaling heel goed zelf aan de slag en weten hoe ze verder kunnen. Andere ouders komen graag nog eens terug voor verdere hulp. Ik help je tijdens een follow-upgesprek graag verder met het (h)erkennen van je blinde vlekken die niet langer onzichtbaar zijn op een manier waar jij je goed bij voelt. 

Voor concrete info over trajectverloop kindertolken ...: zie pagina: Traject

Ben je bereid om naar jezelf te kijken en persoonlijk meer bewust te worden via je verhaal over je kind, dan zit je goed met een kindertolktraject.

 

 

PS. Dieptecoaching m.b.v. de MIR-Methode alsook het Kindertolken zijn geen vervanging voor medische behandeling(en, noch voor medisch advies of medische opvolging. U dient, zowel vóór, tijdens als na de coaching,het medisch advies en de behandeling door uw arts te blijven volgen. Coaching en begeleiding  is enkel aanvullend m.b.t. het  welbevinden van de persoon, die begeleiding vraagt.

 

 

 
 terug: Home naar: Over mezelf